MR

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad vergadert zo’n 5 keer per jaar.
De ouderleden van de ouderraad zijn: Erik Jansen, Marieke van den Ham
De personeelsleden zijn: Joyce van Leeuwen en er is een vacature momenteel.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De stichting Optimus heeft een gezamenlijk medezeggenschapsraad, waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.
Vacatures binnen de GMR staan open voor alle personeelsleden (m.u.v. directieleden) en ouders van leerlingen van een van de 32 Optimusscholen.
Zij dienen voorgedragen te worden door de geleding van de school waarop zij werken, of waar hun kinderen onderwijs volgen.
Een GMR-lid hoeft niet persé lid te zijn van een MR.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 15 JULIVakantie

 • GEPLAATST OP 24 JANUARIDe wegwijzer wordt een jenaplanschool

  Vanaf  augustus is het officieel. Dan is de oprichtingsfase voorbij en zijn we officieel een jenaplanschool. De laatste jaren hebben we onze school al in stamgroepen ( drie leeftijden bij elkaar) ingedeeld en hebben de leerkrachten de tweejarige post hbo opleiding tot stamgroepleider afgesloten. Je zult merken dat als je
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 19 JANUARIOpen dag 26 januari a.s.

  Het is weer zover. Zaterdag 26 januari zetten wij de deuren open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. We vertellen met veel plezier over ons jenaplanconcept. De leerkrachten vertellen over hun stamgroep en wat nu zo typisch anders is bij ons op school. Ieder mens is uniek en
  lees verder …

OPTIMUS SCHOOL


T:
E: