MR

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR geef gevraagd of ongevraagd advies over alle zaken, die op de Wegwijzer betrekking hebben.

De MR denkt mee en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR heeft regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur over zaken zoals de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen etc. De MR vergaderingen zijn openbaar.

de MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding:

Oudergeleding Erik Jansen Voorzitter
Marieke van de Ham Secretaris
Personeelsgeleding Joyce van Leeuwen
Annie Wijnhoven

.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De stichting Optimus heeft een gezamenlijk medezeggenschapsraad, waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.
Vacatures binnen de GMR staan open voor alle personeelsleden (m.u.v. directieleden) en ouders van leerlingen van een van de 32 Optimusscholen.
Zij dienen voorgedragen te worden door de geleding van de school waarop zij werken, of waar hun kinderen onderwijs volgen.
Een GMR-lid hoeft niet persé lid te zijn van een MR.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 7 DECEMBERSinterklaasfeest onderbouw

  Ondanks het gemis van Sint en zijn lieve Pieten, hebben we met groep 1 tot en met 4 een gezellige dag gehad. Met onder andere pietengym en een speurtocht naar de cadeautjes van Sint en Piet Grave. Daar hadden ze namelijk wel voor gezorgd! De kinderen hebben enthousiast meegedaan, gegymd,
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 17 NOVEMBERKunst op het leerplein!

  Zomerlezen De kinderen die hebben deelgenomen aan het zomerlezen, hebben deze week hun beloning uitgevoerd: ze hebben samen prachtige boek illustraties op de ramen van het leerplein geschilderd. Het is een lust voor het oog, wat hebben ze het goed gedaan! Ook mochten deze enthousiaste lezers een keer meedraaien met
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 17 NOVEMBERBovenbouw thema: Nederland

  Het nieuwe thema Nederland is in de bovenbouw van start gegaan! Vaardigheden die tijdens de kring zijn geoefend: samenwerken, naar elkaar luisteren, elkaar laten uitpraten, meningen en ideeën delen, compromis sluiten, vragen stellen, spelling (koppelteken, langermaakwoorden en hoofdletters kwamen plots ter sprake), topografie en zo kan ik nog wel even
  lees verder …

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave

T: 0486-729001 / 06-19426101
E: t.hovens@optimusonderwijs.nl

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave
BEL PC Basisschool De Wegwijzer MAIL PC Basisschool De Wegwijzer