MR

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad vergadert zo’n 5 keer per jaar.
De ouderleden van de ouderraad zijn: Erik Jansen, Marieke van den Ham
De personeelsleden zijn: Joyce van Leeuwen en er is een vacature momenteel.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De stichting Optimus heeft een gezamenlijk medezeggenschapsraad, waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.
Vacatures binnen de GMR staan open voor alle personeelsleden (m.u.v. directieleden) en ouders van leerlingen van een van de 32 Optimusscholen.
Zij dienen voorgedragen te worden door de geleding van de school waarop zij werken, of waar hun kinderen onderwijs volgen.
Een GMR-lid hoeft niet persé lid te zijn van een MR.

NIEUWS

  • GEPLAATST OP 19 SEPTEMBERJuf Marina 25 jaar in het onderwijs.

    A.s. woensdag 25 september vieren wij het onderwijsjubileum van Marina. Marina is al 25 jaar werkzaam in het onderwijs bij Optimus. De laatste jaren bij ons op de Wegwijzer. We gaan juf Marina in het zonnetje setten. 

  • GEPLAATST OP 5 SEPTEMBERJenaplanschool Wegwijzer

    Vanaf augustus zijn wij een officieel erkende jenaplanschool. Het bordje hangt aan de muur en samen met de kinderen hebben wij dit feestelijk onthuld. 

  • GEPLAATST OP 15 JULIVakantie

OPTIMUS SCHOOL


T:
E: