MR

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR geef gevraagd of ongevraagd advies over alle zaken, die op de Wegwijzer betrekking hebben.

De MR denkt mee en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR heeft regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur over zaken zoals de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen etc. De MR vergaderingen zijn openbaar.

de MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding:

Oudergeleding Erik Jansen Voorzitter
Marieke van de Ham Secretaris
Personeelsgeleding Joyce van Leeuwen Stamgroepleider bovenbouw
vacature

.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De stichting Optimus heeft een gezamenlijk medezeggenschapsraad, waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.
Vacatures binnen de GMR staan open voor alle personeelsleden (m.u.v. directieleden) en ouders van leerlingen van een van de 32 Optimusscholen.
Zij dienen voorgedragen te worden door de geleding van de school waarop zij werken, of waar hun kinderen onderwijs volgen.
Een GMR-lid hoeft niet persé lid te zijn van een MR.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 2 DECEMBERSinterklaas op bezoek

  Sinterklaas en hoofdpiet zijn vandaag 2 december op bezoek geweest. Allereerst verraste de Sint ons op het leerplein waar wij rondom de geprogrammeerde legovoertuigen met ons in gesprek gin op gepaste afstand. Een anderhalve meter boks en een anderhalve meter high five hadden ze hiervoor meegenomen. Fijn dat in deze
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 11 NOVEMBERDe herfst is er weer….

  . De blaadjes vallen…de vruchten worden geplukt…de natuur bereidt zich voor op de winter en wij gaan op onderzoek uit om dit te verzamelen en goed te bekijken. Zo’n lichtbak helpt ons daar bij.

 • GEPLAATST OP 11 NOVEMBEROp bezoek bij techno promo

  De kinderen van de middenbouw hebben hun jaarlijkse bezoek aan techno promo gehad. Elk jaar weer worden de kinderen in contact gebracht met de wereld van techniek. Samen met de vrijwilligers worden er mooie werkstukken gemaakt.

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave

T: 0486-729001 / 06-19426101
E: t.hovens@optimusonderwijs.nl

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave
BEL PC Basisschool De Wegwijzer MAIL PC Basisschool De Wegwijzer