LeerlingenRaad

Onze school kent sinds 2016 een leerlingenraad. De leden van deze raad worden door de kinderen gekozen om hun stamgroep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad adviseert gevraagd én ongevraagd de directie van de school.

De raad houdt zich bezig met wat er speelt in de stamgroep. Ideeën, tips, verbeterpunten etc. die vanuit de groepen worden ingebracht, kunnen via de leerlingenraad worden besproken tijdens de vastgestelde vergaderingen met de directeur. Ook heeft de raad zelf vergaderingen zonder directeur of leerkracht.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen bij officiële gebeurtenissen.

Jaarlijks worden de kinderen die de school verlaten of niet langer in de leerlingenraad willen zitten, opgevolgd door nieuwe kinderen. De leerlingenraad organiseer hiervoor zelf verkiezingen.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 7 DECEMBERSinterklaasfeest onderbouw

  Ondanks het gemis van Sint en zijn lieve Pieten, hebben we met groep 1 tot en met 4 een gezellige dag gehad. Met onder andere pietengym en een speurtocht naar de cadeautjes van Sint en Piet Grave. Daar hadden ze namelijk wel voor gezorgd! De kinderen hebben enthousiast meegedaan, gegymd,
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 17 NOVEMBERKunst op het leerplein!

  Zomerlezen De kinderen die hebben deelgenomen aan het zomerlezen, hebben deze week hun beloning uitgevoerd: ze hebben samen prachtige boek illustraties op de ramen van het leerplein geschilderd. Het is een lust voor het oog, wat hebben ze het goed gedaan! Ook mochten deze enthousiaste lezers een keer meedraaien met
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 17 NOVEMBERBovenbouw thema: Nederland

  Het nieuwe thema Nederland is in de bovenbouw van start gegaan! Vaardigheden die tijdens de kring zijn geoefend: samenwerken, naar elkaar luisteren, elkaar laten uitpraten, meningen en ideeën delen, compromis sluiten, vragen stellen, spelling (koppelteken, langermaakwoorden en hoofdletters kwamen plots ter sprake), topografie en zo kan ik nog wel even
  lees verder …

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave

T: 0486-729001 / 06-19426101
E: t.hovens@optimusonderwijs.nl

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave
BEL PC Basisschool De Wegwijzer MAIL PC Basisschool De Wegwijzer