LeerlingenRaad

Onze school kent sinds 2016 een leerlingenraad. De leden van deze raad worden door de kinderen gekozen om hun stamgroep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad adviseert gevraagd én ongevraagd de directie van de school.

De raad houdt zich bezig met wat er speelt in de stamgroep. Ideeën, tips, verbeterpunten etc. die vanuit de groepen worden ingebracht, kunnen via de leerlingenraad worden besproken tijdens de vastgestelde vergaderingen met de directeur. Ook heeft de raad zelf vergaderingen zonder directeur of leerkracht.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen bij officiële gebeurtenissen.

Jaarlijks worden de kinderen die de school verlaten of niet langer in de leerlingenraad willen zitten, opgevolgd door nieuwe kinderen. De leerlingenraad organiseer hiervoor zelf verkiezingen.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 2 DECEMBERSinterklaas op bezoek

  Sinterklaas en hoofdpiet zijn vandaag 2 december op bezoek geweest. Allereerst verraste de Sint ons op het leerplein waar wij rondom de geprogrammeerde legovoertuigen met ons in gesprek gin op gepaste afstand. Een anderhalve meter boks en een anderhalve meter high five hadden ze hiervoor meegenomen. Fijn dat in deze
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 11 NOVEMBERDe herfst is er weer….

  . De blaadjes vallen…de vruchten worden geplukt…de natuur bereidt zich voor op de winter en wij gaan op onderzoek uit om dit te verzamelen en goed te bekijken. Zo’n lichtbak helpt ons daar bij.

 • GEPLAATST OP 11 NOVEMBEROp bezoek bij techno promo

  De kinderen van de middenbouw hebben hun jaarlijkse bezoek aan techno promo gehad. Elk jaar weer worden de kinderen in contact gebracht met de wereld van techniek. Samen met de vrijwilligers worden er mooie werkstukken gemaakt.

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave

T: 0486-729001 / 06-19426101
E: t.hovens@optimusonderwijs.nl

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave
BEL PC Basisschool De Wegwijzer MAIL PC Basisschool De Wegwijzer