Basisactiviteiten

Peter Petersen onderkent in onze samenleving vier basisactiviteiten als grondvorm van al het menselijk handelen:

 • Gesprek
 • Spel
 • Werk
 • Viering

Dit zijn de basisactiviteiten van onze Jenaplanschool. In het ritmisch weekplan (lesrooster) is er een goede afwisseling van deze activiteiten.

Het gesprek

Gesprek vormt de basis voor de omgang met de ander, om elkaar goed te kunnen begrijpen. Door gesprekken verwerft het kind een beeld van zichzelf en de wereld om hem heen. We streven ernaar om in een sfeer van tolerantie, gelijkwaardigheid en oprechtheid met elkaar te praten. Het gesprek vindt voornamelijk plaats in de kring. Door deze opstelling laten we zien dat we bij elkaar horen en samen iets doen. Doordat we allemaal een gelijkwaardige plaats in de kring hebben en elkaar goed zien weten we, dat als iemand ons iets zegt ons dit allemaal aangaat. Het durven naar voren treden in gezelschap en het leren luisteren naar anderen is belangrijk voor het nu en voor straks op weg naar volwassenheid. Het ordenen van gedachten en het duidelijk zeggen wat je bedoelt, heeft een belangrijke taalvormende waarde.

Het spel

Spel en werk zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Van spelend experimenteren gaat het kind steeds meer over naar doelgericht werken. Niet alleen in de onderbouw, maar ook in de middenbouw en bovenbouw is spelend leren van wezenlijk belang.

Het werk

Onder werk vallen instructiemomenten en het blokuur, waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn op een zinvolle en voor het kind betekenisvolle manier. De kinderen leren samenwerken en overleggen. De kinderen worden gestimuleerd naar hun beste kunnen te presteren. Het werken vindt plaats na voorbereide instructie. Het werken met spelmateriaal en spelleermateriaal houdt niet op na de onderbouw.

 

Viering

Door te vieren in de groep of met alle groepen samen in weeksluitingen en weekopeningen leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden. We brengen gevoelens op elkaar over en delen die gevoelens zoveel mogelijk.

Elke week starten we met een weekopening. We vieren de jarigen en vertellen elkaar waar we mee aan het werk gaan. Bij vieringen op het einde van de week worden verhalen verteld en worden projecten afgesloten. Ook hebben we traditionele vieringen met carnaval, Sinterklaas en Kerst. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. De vieringen starten om 14.00 uur.

Vieren op Jenaplanschool de Wegwijzer

Bij ‘vieren’ wordt door de meeste ouders meestal gedacht aan onze ‘grote’ vieringen met bijvoorbeeld kerst, sinterklaas en de afsluitende vieringen van projecten. Dat zijn namelijk de vieringen waarbij de ouders ook aanwezig zijn. Maar ‘vieren’ is meer dan dat!

Eerst maar even stilstaan bij de bekende ‘grote’ vieringen. Wat zit hier allemaal achter? Waarom doen we dit en waarom vinden we dat zo belangrijk?

Ritme
Allereerst spelen vieringen een rol in het dag-, week- en jaarritme. Sinterklaas, kerst, carnaval en de afsluitende projectvieringen geven een ijkpunt in een periode aan.
Verbondenheid
Verder voelen kinderen in vieringen dat ze deel uitmaken van een groter geheel: de stamgroep, de school, de schoolgemeenschap samen met alle ouders. Door samen te vieren ervaren kinderen dat we een gemeenschap zijn en dat iedereen erbij hoort. Het gaat om genieten van en met elkaar. In vieringen ontwikkelen kinderen een gevoel van verbondenheid.
Presenteren
Bij de afsluitende projectvieringen laten kinderen daarbij aan elkaar en aan ouders zien wat ze geleerd hebben, wat hun hoofd en hart heeft beziggehouden. Authenticiteit en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel, zowel wat de inhoud betreft als de vormgeving. ‘Zomaar’ playbacken en dansjes komen bij ons dan ook niet voor. Het is prachtig om te zien hoe kinderen persoonlijk groeien doordat ze op het podium iets voor de hele schoolgemeenschap presenteren.
Leren van elkaar
Bij de afsluitende projectvieringen wordt ook van elkaar geleerd. De kinderen presenteren inhouden uit hun wereldoriëntatieproject aan elkaar. Onderbouwkinderen vertellen bijvoorbeeld aan de hele school iets over zintuigen, middenbouwkinderen presenteren hun verslagen over een techniekonderwerp en bovenbouwkinderen presenteren bijvoorbeeld maquettes van een rivierenlandschap.

Weekopeningen en – sluitingen.

Gevoelens delen
Ook door wekelijks te vieren in de stamgroep of met alle groepen samen in weeksluitingen en weekopeningen leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden. Soms zijn er kleine presentaties zoals bij de ‘grote’ vieringen, maar een ander belangrijk punt is het overbrengen van gevoelens op elkaar en deze gevoelens zoveel mogelijk delen. We ‘vieren het leven’ en dat is soms feest, zoals de jarigen toezingen of applaus voor een behaald zwemdiploma, maar het kan ook verdrietig nieuws zijn, zodat we elkaar kunnen troosten en rekening met elkaar kunnen houden.

Stamgroepen

Van ‘groot’ naar ‘klein’
Ook op stamgroepniveau wordt veel gevierd. Natuurlijk de verjaardagen, maar ook hier kan in een kring verdriet gedeeld worden of feest gevierd worden omdat bijvoorbeeld een kind zijn of haar persoonlijke ‘goal’ (doel) heeft gehaald. Maar het kan nog ‘kleiner’: iets wat iemand met veel moeite geleerd heeft en ineens onder de knie heeft, kan een goede reden zijn voor een minifeestje in de vorm van een ‘high-five’! En niet alleen op initiatief van de stamgroepleider; de kinderen complimenteren tevens elkaar en hebben waardering voor elkaar. Maar ook kinderen die zich bekommeren om een klasgenootje dat verdriet heeft, is een vorm van gevoelens delen, verbondenheid en vieren. Zo is er elke dag wel iets te vieren!

Vieren is belangrijk!

‘Elk mens is uniek’, is een van de uitgangspunten van jenaplan. ‘Vieren wie je bent’ en het gevoel hebben erbij te horen is een van de voorwaarden om een goed gevoel van zelfwaardering op te kunnen bouwen. Bij de ‘grotere’ vieringen leren de kinderen daarnaast ook presentatie- en organisatievaardigheden en doen ze inhoudelijke kennis op over diverse thema’s van wereldoriëntatie.

‘Vieren’ is een van de belangrijkste bezigheden van een mens, dus de moeite waard om dat van jongs af aan te leren en hierbij leren initiatieven te leren nemen!

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 2 DECEMBERSinterklaas op bezoek

  Sinterklaas en hoofdpiet zijn vandaag 2 december op bezoek geweest. Allereerst verraste de Sint ons op het leerplein waar wij rondom de geprogrammeerde legovoertuigen met ons in gesprek gin op gepaste afstand. Een anderhalve meter boks en een anderhalve meter high five hadden ze hiervoor meegenomen. Fijn dat in deze
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 11 NOVEMBERDe herfst is er weer….

  . De blaadjes vallen…de vruchten worden geplukt…de natuur bereidt zich voor op de winter en wij gaan op onderzoek uit om dit te verzamelen en goed te bekijken. Zo’n lichtbak helpt ons daar bij.

 • GEPLAATST OP 11 NOVEMBEROp bezoek bij techno promo

  De kinderen van de middenbouw hebben hun jaarlijkse bezoek aan techno promo gehad. Elk jaar weer worden de kinderen in contact gebracht met de wereld van techniek. Samen met de vrijwilligers worden er mooie werkstukken gemaakt.

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave

T: 0486-729001 / 06-19426101
E: t.hovens@optimusonderwijs.nl

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave
BEL PC Basisschool De Wegwijzer MAIL PC Basisschool De Wegwijzer