Sinterklaasfeest onderbouw

Ondanks het gemis van Sint en zijn lieve Pieten, hebben we met groep 1 tot en met 4 een gezellige dag gehad. Met onder andere pietengym en een speurtocht naar de cadeautjes van Sint en Piet Grave. Daar hadden ze namelijk wel voor gezorgd! De kinderen hebben enthousiast meegedaan, gegymd,
lees verder …

Kunst op het leerplein!

Zomerlezen De kinderen die hebben deelgenomen aan het zomerlezen, hebben deze week hun beloning uitgevoerd: ze hebben samen prachtige boek illustraties op de ramen van het leerplein geschilderd. Het is een lust voor het oog, wat hebben ze het goed gedaan! Ook mochten deze enthousiaste lezers een keer meedraaien met
lees verder …

Bovenbouw thema: Nederland

Het nieuwe thema Nederland is in de bovenbouw van start gegaan! Vaardigheden die tijdens de kring zijn geoefend: samenwerken, naar elkaar luisteren, elkaar laten uitpraten, meningen en ideeën delen, compromis sluiten, vragen stellen, spelling (koppelteken, langermaakwoorden en hoofdletters kwamen plots ter sprake), topografie en zo kan ik nog wel even
lees verder …

Welkom op onze website

De Wegwijzer is een dynamische school die volop in ontwikkeling is en blijft. Wij zijn ook een school met een veilige pedagogische leeromgeving, waar kinderen zich veilig voelen en waar ze graag willen zijn.

We zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent. Samen werken, samen spelen en dus samen zijn op school is een uitgesproken waarde door ouders en team. Betrokken zijn bij de school uit zich in het samen werken in werkgroepen, samen vieren bij festiviteiten, samen leren bij de thema’s. Er wordt hard gewerkt in een dynamische omgeving. Aandacht voor het welbevinden van kinderen, ouders en leerkrachten is de start van ontwikkelen.

Wij bieden onderwijs aan in driejarige stamgroepen. Groepen die zo samengesteld zijn dat kinderen van elkaar kunnen leren en dat de instructies in kleine instructiegroepen plaatsvinden.

Leerlingen mogen binnen onze school op zoek gaan naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.  Zo zal onze school een plek zijn waar men oefent hoe je met elkaar moet leven.

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. We leren tenslotte om de wereld te leren kennen.

De Wegwijzer heeft een mooie ambitie.  Naast goede opbrengsten voor de leervakken willen wij ook hoge opbrengsten realiseren bij de ontwikkeling van de zogenaamde brede opbrengsten. Opbrengsten die je terug ziet in de  7 essenties van het  jenaplanonderwijs.

Samen met ouders en omgeving leveren we een essentiële bijdrage aan opvoeding, zorg en ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig functionerende personen die zelfredzaam zijn, plezier beleven en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. We bieden kansen waarbij kinderen komen tot zelfontplooiing en talent-ontwikkeling. De omgeving die we creëren daagt kinderen daartoe uit.

Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer ze veiligheid en welbevinden ervaren. We werken aan normen en waarden zodat iedereen op onze school met respect behandeld wordt.

We zijn dit schooljaar 2020-2021 gestart in coronatijd. Vanaf maart waart het virus rond en na een periode van thuisleren hebben we langzaam het schoolse leven weer opgepakt. We weten nu hoe ons thuisleren eruit ziet en hoe we dit vorm gaan geven in onze school zodat we voorbereid zijn op een eventuele thuisleersituatie.

Jenaplan basisschool de Wegwijzer

De oorsprong van het jenaplanconcept

Oorsprong Peter Petersen (1884-1952) Hij is de bedenker van het concept. Als kind heeft hij op een kleine school gezeten in een klas van groep 3 tot en met groep 6. Zo heeft hij de rijkdom van een heterogene groep ervaren. Hij gaat naar het gymnasium en daarna naar de
lees verder …

Dit is jenaplan

Basisprincipes   Twintig basisprincipes Om je een Jenaplanschool te mogen noemen moet je de twintig basisprincipes in je schoolgids opgenomen hebben. Om ze uit te voeren gebruiken we de kernkwaliteiten om de kwaliteit van onze Jenaplanschool in beeld te brengen. Vijf basisprincipes over de mens Elk mens is uniek; zo
lees verder …

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave

T: 0486-729001 / 06-19426101
E: t.hovens@optimusonderwijs.nl

PC Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4
5361 AX Grave
BEL PC Basisschool De Wegwijzer MAIL PC Basisschool De Wegwijzer